V2001- 99 – Oasen Hageland AS – felles markedsføring

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.11.2001

Dispensasjon til Oasen Hageland AS – sammendrag

Medlemmene i Oasen Hageland AS gis med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 første ledd bokstav a) dispensasjon fra lovens § 3-1 første ledd til å samarbeide om felles maksimalpriser i forbindelse med markedsføringskampanjer. Vedtaket gjelder fra 7. november 2001 til og med 7. november 2006.