V2009-9 – Oceaneering AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 18 Melding foretakssm.slutn.; § 29 Overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.05.2009

Oceaneering AS ilegges et overtredelsesgebyr på førtifem tusen korner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med erverv av samtlige aksjer i Ifokus Engineering AS, jf. § 29 første ledd bokstav a.