V2006-521 – Odim ASA – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.11.2006

Odim ASA ilegges et overtredelsesgebyr på 25 000 kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med erverv av 33 prosent av aksjene i OHI AS.