V1998-68 – Øko Kraft A/S

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9 første ledd bokstav c)

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.09.1998

Gjøvik Energiomsetning A/S, Hadeland Kraftomsetning A/S, Vokks Kraft A/S og TKE-Nett DA innvilges dispensasjon fra konkurranseloven for å samarbeide om salg av elektrisk kraft gjennom selskapet Øko Kraft A/S. Øko Kraft driver kjøp og salg av elektrisk kraft fra og på vegne av sine aksjonærer på det nasjonale og internasjonale marked