V2006-120 – Ole Kr. Ertsvik AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.05.2006

Ole Kr. Ertsvik AS ilegges et overtredelsesgebyr på 20 000 kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med

kjøp av 80 prosent av aksjene i Hålogaland Vaskeri AS.