V2007-29 – OneTwoCom AB – ilegg av overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §18 Melding foretakssm.slutn.;§29 Overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.12.2007

Mobyson AB ilegges et overtredelsesgebyr på 45.000 kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med erverv av samtlige aksjer i Mobyson Holding AS, jf. § 29 første ledd bokstav a.