V2003-66 – Oppdal Skisenter – dispensasjon for prissamarbeid

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.11.2003

Selskapene tilsluttet organisasjonen Oppdal Skisenter, herunder Oppdal Skiheiser AS og Oppdal Alpinsenter AS, er gitt dispensasjon for å samarbeide om priser og rabatter på heiskort. Vedtaket trer i kraft straks og gjelder i 5 år.

Selskapene tilsluttet Oppdal Skisenter ønsker å samarbeide om pris for å fremstå som én felles enhet. Prissamarbeidet mellom de to selskapene medfører en konkurranseregulering i markedet for heiskort med varighet over én eller flere dager. Konkurransetilsynet er imidlertid av den oppfatning at skianleggene i Oppdal sammen vil fremstå som en langt sterkere konkurrent til for eksempel Hemsedal og Geilo, enn om de to selskapene opererte hver for seg. Samarbeidet fører også til at konsumenten tilbys et produkt som er bedre enn det hver av selskapene kan tilby.Tilsynet legger derfor til grunn at konkurransereguleringen innebærer at konkurransen mellom de større skianleggene forsterkes.