V1998-54 – Opphevelse av vedtak om dispensasjon

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.08.1998

Dispensasjonen tildelt Halaas Trafikkskole for å kunne avtale og operere med like priser er opphevet, da det ikke lenger er behov for dispensasjonen.