V2001-120 – Oppland Skyss og Informasjon AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9 - dispensasjon fra §§ 3-1 og 3-2

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.12.2001

Oppland Skyss og Informasjon AS er gitt midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven for å inngå prisforhandlinger på vegne av drosjenæringen i Oppland med Oppland Fylkeskommune og Oppland Fylkestrygdekontor om offentlig betalt transport.