V2001-20 – Optikergruppen

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.02.2001

Butikkene i Optikergruppen gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 første ledd slik at de sammen kan fastsette maksimalpriser for butikkene i forbindelse med markedsføringskampanjer. Vedtaket trer i kraft straks og gjelder til 1. mars 2006.