V2006-506 – Pan Fish ASA – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.10.2006

Pan Fish ASA ilegges et overtredelsesgebyr på 60 000 kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med erverv av aksjer i Fjord Seafood ASA som medførte en eierandel på 39,97 prosent.