Påpekning – forsyningspliktforskriften § 11 – mulige konkurransemessige effekter av betalingsbetingelser ved leveranser av råmelk fra markedsregulator

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 9 første ledd bokstav e

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.10.2005

Mottaker: Statens Landbruksforvaltning