Påpekning – konkurransebegrensende forhold i drosjemarkedet – konkurranseloven § 9 e

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 9 første ledd bokstav e

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.09.2007

Mottakere:
Oslo kommune Samferdselsetaten
Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland Fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør- Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest- Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune