Påpekning – konkurransebegrensende virkninger av dagens organisering av BIR AS og anbudsregimet – konkurranseloven § 9 første ledd e

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 9 første ledd bokstav e

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.10.2005

Mottakere:
Bergen kommune,
Askøy kommune
Fusa kommune
Kvam Herad
Os kommune
Osterøy kommune
Samnanger kommune
Vaksdal kommune
Sund kommune