Påpekning – konkurranseloven § 9 første ledd bokstav e – opphevelse av formidlingsplikten

Bestemmelse ikon Bestemmelse: kringkastingsforskriften § 4-2 - konkurranseloven § 9 første ledd bokstav e

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.04.2008

Mottaker: Kultur- og kirkedepartementet

Oppheving av kabel-tv-eieres formidlingsplikt for TV2.