Påpekning – Konkurranseloven § 9 første ledd bokstav e – påpekning om sykepleierpensjonsordningen

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Konkurranseloven § 9 første ledd bokstav e

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.04.2012

Konkurransetilsynet påpeker konkurransebegrensende virkninger av den lovfestede pensjonsordningen for sykepleiere (sykepleierpensjonsordningen), og hvordan denne kan føre til at arbeidsgiverne får større utgifter enn nødvendig med å tilby tjenestepensjon til både sykepleiere og øvrige offentlig ansatte.

Konkurransetilsynet ber på denne bakgrunn Arbeidsdepartementet vurdere å iverksette tiltak for å oppheve den kongelige resolusjonen av 22. juni 1962, samt legge oppdraget med driften av sykepleierpensjonsordningen ut på anbud. Dersom departementet ikke finner grunn til å iverksette de foreslåtte tiltakene ber tilsynet om en redegjørelse for hvordan de konkurransemessige hensyn vil bli ivaretatt. Konkurransetilsynet ber om svar innen 31. august 2012.