Påpekning – konkurransemessige virkninger av avslag på byggetillatelse – Lidl dagligvareforretninger – konkurranseloven § 9 e

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Konkurranseloven § 9 første ledd bokstav e

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.04.2005

Mottaker: Oslo kommune