Påpekning – konkurransevridning som følge av forskrift 15. juni 2001 nr. 119 om avgrensning av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av helsetjenester og lov 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 9 første ledd bokstav e

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.03.2005

Mottaker: Finansdepartementet