Påpekning – Oslo Kommune – konkurransebegrensende virkninger av bystyrets vedtak i sak 43 – drosjenæringen – konkurranseloven § 9 første ledd bokstav e

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 9 første ledd bokstav e

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.04.2009