Påpekning av konkurransebegrensende forhold – ordningen med offentlig driftstilskudd og refusjon for fysioterapeuter

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Konkurranseloven § 9 første ledd bokstav e

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.05.2009

Mottaker: Helse- og omsorgsdepartementet