Påpekning – Vangsgutane AS – konkurransemessige virkninger av administrasjonens innstilling i FPL-sak 13/08 angående etablering av dagligvareforretning i Voss Handelshus

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 9 første ledd bokstav e

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.02.2008

Mottaker: Voss kommune