V2001-25 – Pava Finess ANS – dispensasjon fra § 3-1

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.03.2001

Papirprodusentene Sunland-Eker Papirfabrikk AS og Duni Holding Norge AS innvilges dispensasjon  fra konkurranseloven § 3-1 første ledd for å samarbeide om priser gjennom selskapet Pava Finess ANS.  Dispensasjonen trer i kraft straks og gjelder til 1. mars 2006