V1998-07 – Pemco Kjemisk AS.

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-3

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.01.1998

Pemco kjøpte den 1. januar 1998 virksomheten i KB Kjemisk. I forbindelse med overdragelsen er det bestemt at KB Kjemisk og dets deltagere, forplikter seg til ikke å sette seg i en direkte eller indirekte konkurransesituasjon i forhold til Pemco. Partene ble innvilget dispensasjon til å avtale markedsdeling i form av at KB Kjemisk og dets deltagere forplikter seg til ikke å sette seg i en direkte eller indirekte konkurransesituasjon i forhold til Pemco.