V2001-122 – Per Aarskog AS og Nille AS med flere

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.12.2001

Per Aarskog AS er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven for å fastsette Nille-butikkenes utsalgspriser. Dispensasjonen gjelder fastsettelse av priser både i butikker som helt eller delvis eies av Nille AS og i butikker Per Aarskog AS har eksklusive forhandleravtaler med.

Det vises til Deres brev av 20. november 2001, der De på vegne av Per Aarskog AS og Nille AS søker om dispensasjon fra konkurranseloven (krrl.) § 3-1.

Konkurransetilsynet legger til grunn at dispensasjonssøknaden gjelder Per Aarskog AS og alle Nillebutikkene, både de som eies helt eller delvis av Nille AS og de som Per Aarskog AS har eksklusive forhandleravtaler med.