V2001-95 – POPIN

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.11.2001

POPIN Andreas Dieserud AS, franchisegiver, er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven for standard franchiseavtale, med bestemmelser om franchisegiverens rett til å fastsette priser.