A2005-30 – Port It ASA og Smartcall ASAs termineringspris

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 - misbruk av dominerende stilling

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.10.2005

Konkurransetilsynet har valgt å avslutte saken om Port It ASA og Smartcall ASAs vesentlige økninger i pris for terminering av samtaler i selskapenes fastnett og Telenor ASAs mottiltak på de to selskapenes økning i termineringspris. Sakens utvikling og bortfall av den aktuelle adferden, som var årsaken til at det ble rettet anmodninger til Konkurransetilsynet, er årsaken til at Konkurransetilsynet ikke har funnet det nødvendig å gå videre med saken.