V1998-22 – Posten Norge BA’s erverv av Forbruker-Kontakt

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.03.1998

Posten Norge BA’s overtakelse av Forbruker-Kontakt AS førte til en vesentlig begrensning av konkurransen i markedet for distribusjon av uadressert direktereklame i tett befolkede områder. Kjøpet er tillatt på vilkår om at den virksomhet som ble overtatt ved ervervet videreføres i eget aksjeselskap. Det er videre stilt vilkår som skal sikre Postens kunder og konkurrenter mot diskriminerinerende og skadelige forretningsvilkår