V2005-12 – Prior Norge BA – Norgården AS – vedtak om inngrep

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 - inngrep mot foretakssammenslutninger

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.09.2005

Konkurransetilsynet forbyr Prior Norge BAs erverv av 100 prosent av aksjene i Norgården AS.