A1998-22 – Prising av ost

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.12.1998

Synnøve Finden henvendte seg til tilsynet vedrørende Norske Meieriers prising av osten Norske Meierier produserer for NKL som NKLs eget ostemerke. Ifølge Synnøve Finden må kostnadene som påløper som følge av Norske Meieriers produksjon og salg av ost for NKL være større enn inntektene fra denne osten. Etter tilsynets vurdering medfører ikke Synnøve Findens påstand riktighet, og tilsynet finner derfor ikke grunnlag for å gripe inn mot Norske Meieriers produksjon og prissetting av ost for NKL etter konkurranseloven.