V2006-498 – Profitek AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.10.2006

Saken gjelder ileggelse av overtredelsesgebyr på NOK 25 000 for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med Profitek AS` erverv av 51 prosent av aksjene i El-Entreprenøren AS, samt erverv av 51 prosent av aksjene i Elektro og Teleinstallasjon AS.