V2000-23 – Protector Skilt AS og Euroskilt AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-3

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.02.2000

Saken gjaldt Euroskilt AS´ erverv av Protectors trafikkavdeling. Samarbeidsavtale inngått i forbindelse med ervervet gikk lengre enn det som var nødvendig for gjennomføringen av ervervet, og måtte vurderes etter forbudsbestemmelsene, ikke bestemmelsen om bedriftserverv. De avtalte konkurransebegrensningene ble funnet å være i strid med forbudet mot markedsdeling, men dispensasjon ble gitt fordi begrensningene hadde liten konkurransemessig betydning.