V1998-100 – Rabatthuset Geir Gule AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Dispensasjon fra konkurranseloven §§ 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.11.1998

Rabatthuset Geir Gule AS (RGG) søker om dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid slik at RGG kan fastsette maksimale tilbudspriser for sine franchisetakere ved kampanjer. RGG omsetter en rekke produkter på detaljistnivå, herunder kjøkkenartikler, rammer, bilder, gaveartikler, leker, kontorartikler, tekstiler, verktøy, næringsmidler og sesongartikler. På bakgrunn av at RGG har såvidt små markedsandeler legger Konkurransetilsynet til grunn at prissamarbeidet i RGG vil ha liten konkurransemessig betydning og RGG får innvilget dispensasjonssøknaden.