V2009-12 – Rema 1000 AS – ilegg av overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.03.2009

Rema 1000 AS ilegges et overtredelsesgebyr på 95 000 kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med erverv av 50 prosent av aksjene i Staur Foods AS og 41,66 prosent av aksjene i Home Design AS.