V2000-130 – retningslinjer for valutering av bankgiro

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 08.11.2000

Fordi det ikke lenger er grunnlag for dispensasjon, er vedtaket av 15. desember 1988, hvor Sparebankforeningen i Norge fikk dispensasjon for utsendelse fra styret av et sirkulære med anbefaling av retningslinjer ved valutering av bankgiro, opphevet.