V2003-10 – Ringnes AS – dispensasjon for prissamarbeid

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.05.2003

Ringnes AS gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 annet ledd til å fastsette

bindene priser for Oskar Sylte Mineralvannsfabrikk og Nor Drikk ved videresalg av

Ringnes- produkter til landsdekkene dagligvarekjeder.

Ringnes AS gis også dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 annet ledd til å sette

maksimalpriser for Nor Drikks videresalg av Ringes- produkter til lokale kunder i

Sogn og Fjordane.

Dispensasjonen trer i kraft straks og gjelder til 18. mai 2008.