V2008-16 – R&M Ship Interior AS – ilegg av overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §29 Overtredelsesgebyr, §18 Melding foretakssm.slutn.

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.11.2008

Ship Interior AS ilegges et overtredelsesgebyr på 35 000 -trettifemtusen- kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med erverv av aktiva fra Fatland AS, jf. § 29 første ledd bokstav a.