V1999-08 – Røros Tweed AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 6-4

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.02.1999

Konkurransetilsynet påla i februar 1998 Røros Tweed AS å levere spesialstoff til Tromsbunaden til Elsa M Systue. Etter klage opprettholdt Arbeids- og administrasjonsdepartementet i oktober 1998 leveringspålegget. Bedriften utførte ikke en bestillingsordre fra klageren, og kunne ikke angi når dette ville bli gjort. Tilsynet fattet vedtak om at bedriften må betale en løpende dagmulkt på kr. 2.000,- per dag inntil ordren leveres, for å sikre at leveringspålegget ble fulgt.