V2001-10 – Safarikjeden

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §§ 3-1 og 3-3

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.01.2001

Dagligvarekjeden Safari AS og dets franchisemedlemmer gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 første ledd, slik at de sammen kan fastsette bindende maksimalpriser for medlemmene. Det gis også dispensasjon fra konkurranseloven § 3-3, slik at kjedeavtalens § 5B, som omhandler markedsdeling i form av områdedeling, kan opprettholdes.Dispensasjonen trer i kraft straks og gjelder til 1. februar 2006.