A1999-12 – salg av sølvtøy over Internett

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.09.1999

Konkurransetilsynet fattet 23. august 1999 avgjørelse om å ikke gripe inn mot leveringsnektelse iverksatt av produsentene av sølvbestikk i Norge overfor CD Pakkeriet AS , et selskap som har spesialisert seg på salg av ulike produkter over internett. CD Pakkeriet AS klaget saken inn for tilsynet da selskapet ikke fikk leveranser fra noen av sølvbestikkprodusentene for salg av sølvbestikk over internett. Produsentenes krav til antakelse av nye forhandlere er i stor grad tuftet på fagkunnskap til gull- og sølvvaremarkedet, og synes etter tilsynets vurdering å være rimelig objektive. Etter Konkurransetilsynets oppfatning er konkurransen mellom produsentene og eksisterende forhandlere relativt god. Tilsynet fant heller ikke grunnlag for å mene at CD Pakkeriet er gjenstand for en kollektiv nektelse.