V2001-86 – Særrisikokomiteen

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 7-2

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.09.2001

Med bakgrunn i at Særrisikokomiteen er nedlagt, har Konkurransetilsynet opphevet Prisdirektoratets vedtak av 28. juni 1984. Vedtaket gjaldt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i prislovens forskrifter av 1. juli 1960 om konkurransereguleringer av priser og avanser, for samarbeidet mellom forsikringsselskapene i Særrisikokomiteen.