V2004-1 – SAS – omgjøring av vedtak V2003-71

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.01.2004

SAS-gruppens klager over vedtak V2003-71 og ber om utsatt ikrafttredelse for nevnte vedtak, prinsipalt til klagen er avgjort, subsidiært til 1. april 2004. Vedtaket trådte i kraft 1. januar 2004.

Konkurransetilsynet har kommet til at SAS-gruppens klage bør innvilges for å gi gruppen noe tid til å innrette seg etter vedtaket. Konkurransetilsynets vedtak V2003-71 trer dermed i kraft 1. april 2004 og gjelder til 1. april 2009.