A1999-07 – Scan Foto og NTB Pluss

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.06.1999

Konkurransetilsynet griper ikke inn mot fusjonen mellom Scan Foto AS og NTB Pluss AS. Tilsynet konkluderer med at fusjonen ikke vil føre til en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med lovens formål. De viktigste årsakene til dette er at det finnes gode forretningsalternativer når det gjelder bilder fra innenlandske begivenheter, at markedet for utenlandsk billedmateriale er begrenset i omsetning og at det finnes få hindringer mot nyetablering i markedet. Videre vil flere av eierne i det fusjonerte selskapet Scanpix samtidig være viktige kunder for selskapet, slik at det kan være vanskelig for Scanpix å utøve markedsmakt på en måte som vesentlig begrenser konkurransen i strid med lovens formål.