V2001-84 – Skalldyrfestivalen i Bergen

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.10.2001

Samtlige forhandlere på Fisketorget i Bergen er gitt dispensasjon fra konkurranselovens forbud mo prissamarbeid til å sette en felles, fast kampanjepris på blåskjell og maksimalpris på reker i forbindels med Skalldyrfestivalen i Bergen 6. og 7. oktober 2001.Samtlige forhandlere på Fisketorget i Bergen gis med dette dispensasjon fra konkurranselovens forbu mot prissamarbeid, § 3-1 første ledd, til å sette en felles, fast kampanjepris på blåskjell og maksimalpri på reker i forbindelse med Skalldyrfestivalen i Bergen 6. og 7. oktober 2001. Dispensasjonen gis med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 bokstav c, siden samarbeidet antas å ha lite konkurransemessig betydning.