V1999-91 – Skan kjeden AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.12.1999

Skan kjeden AS gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at sentralleddet kan gi ut felles reklameavis inntil tolv ganger i året på vegne av sine kjedemedlemmer hvor det fastsettes bindende maksimalpriser for kjedemedlemmenes salg. Vedtaket trer i kraft straks og gjelder til og med 20. desember 2004.