V1999-94 – Skeidar Møbler & Interiør

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.12.1999

Skeidar Holding AS og Det norske Møbelsenter Holding AS skal markedsføres under det felles kjedenavnet Skeidar Møbler og Interiør. I denne forbindelse har de fått dispensasjon fra konkurranselovens forbud om prissamarbeid slik at de kan fastsette bindende videresalgspriser for kjedemedlemmene tilknyttet Skeidar Møbler og Interiør. I tillegg er det innvilget dispensasjon fra forbudet mot markedsdeling slik at styret i det felles eide selskapet Skeidar AS kan godkjenne geografisk plassering av nyetableringer i kjeden. Vedtaket trer i kraft straks og gis varighet til 1. januar 2005