V1999-56 – Søknad om dispensasjon på vegne av Elgros AS

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.08.1999

Grossistene som er tilsluttet sammenslutningen Elgros ønsker å samarbeide om priser i felles priskatalog samt å samarbeide om maksimalpris-/minimumsrabatt i rammeavtaler til større kunder. Et slikt samarbeid er i strid med forbudsbestemmelsene i konkurranseloven. Konkurransetilsynet fant likevel at samarbeidet vil innebære at konkurransen i markedet forsterkes bl.a. fordi grossistene gjennom sitt samarbeid i Elgros kan opptre som reelle konkurrenter til de landsdekkende grossistene i markedet for næringselektro. Samarbeidet kunne derfor innvilges dispensasjon.