V2008-20 – Sør-Tre Bruk AS – ilegg av overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §29 Overtredelsesgebyr, §18 Melding foretakssm.slutn.

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.11.2008

Sør-Tre Bruk AS ilegges et overtredelsesgebyr på 25 000 kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med erverv av 1800 aksjer i Granvin Bruk AS, jf. § 29 første ledd bokstav a.