V2000-95 – Sørkraft AS

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.07.2000

Prisdirektoratets vedtak av 18. desember 1992 der Sørkraft AS ble godkjent etter forskrift av 1. juli 1960 om konkurransereguleringer av priser og avanser § 5 som «reelt salgsorgan» for energiverkene Kristiansand Energiverk, Skiensfjorden Kommunale Kraftselskap, Vest-Agder Energiverk og Aust- Agder Kraftverk er opphevet, fordi samarbeidet gjennom Sørkraft AS er opphørt. Samarbeidet er videreført gjennom Interkraft AS og Interkraft-gruppen, jf. V2000-24.