V1999-74 – Sparebanken NOR og lokale sparebanker

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.10.1999

Sparebanken NOR og henholdsvis Sparebanken Møre, Sparebanken Rana, Sparebanken Sogn og Fjordane, Sparebanken Sør, Sparebanken Hedmark, Sandnes Sparebank, Haugesund Sparebank, Kvinnherad Sparebank, Etne Sparebank, Sauda Sparebank, Sparebanken Hardanger og Skudenes & Aakra Sparebank gis dispensasjon for samarbeid om områdedeling. Dispensasjonen gjelder områdedeling mellom Sparebanken NOR og de ulike lokale avtalebankene og en områdedeling avtalebankene imellom.