V2000-102 – Sparebanken NOR og lokale sparebanker

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 17.08.2000

Sparebanken NOR og henholdsvis Luster Sparebank, Hegra Sparebank, Tingvoll Sparebank og Sparebanken Surnadal gis dispensasjon fra forbudet mot markedsdeling. Dispensasjonen gjelder områdedeling mellom Sparebanken NOR og de ulike lokale avtalebankene og en områdedeling avtalebankene imellom.

Med avtalebanker menes: Sparebanken Møre, Sparebanken Rana, Sparebanken Sogn og Fjordane, Sparebanken Sør, Sparebanken Hedmark, Sandnes Sparebank, Haugesund Sparebank, Kvinnherad Sparebank, Etne Sparebank, Sauda Sparebank, Sparebanken Hardanger, Skudenes & Aakra Sparebank, Luster Sparebank, Hegra Sparebank, Tingvoll Sparebank og Sparebanken Surnadal.

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 26. mai 2000 om dispensasjonssøknad for en utvidelse av samarbeidet mellom Sparebanken NOR og andre sparebanker. Avtalene som ligger til grunn for denne søknaden utvider samarbeidet mellom Sparebanken NOR og andre sparebanker til Surnadal Sparebank, Tingvoll Sparebank, Luster Sparebank, Hegra Sparebank, Søgne og Greipstad Sparebank, Lillesand Sparebank og Flekkefjord Sparebank.

I brev av 18. oktober 1999 vedtok Konkurransetilsynet å gi dispensasjon til klausuler i tilsvarende avtaler mellom Sparebanken NOR og diverse andre sparebanker. Avtalene som det nå søkes dispensasjon for er i hovedsak lik disse avtalene og markedsforholdene har ikke endret seg nevneverdig. Konkurransetilsynet har derfor den samme vurdering.